Om Kognitiv terapi

- det er aldrig for sent at få et godt liv

Jeg arbejder med forskellige Kognitive og Meta-Kognitive metoder for bl. a. flg. lidelser:

  • Stress
  • Angst
  • Depression
  • OCD (Obsessiv - kompulsiv lidelse)
  • PTSD (Posttraumatisk stresstilstand)
  • Bekymringer
  • Tankemylder

 

Om den Kognitive model

Den kognitive model bygger på, hvordan tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærd påvirker hinanden indbyrdes.

i den kognitive terapi tager vi oftest udgangspunkt i tankerne. Når der sker noget omkring dig, når du oplever noget eller relaterer til andre, vil det altid generere en tanke hos dig. Tanken kan være bevidst, så du "ved hvad du tænker", men den kan også være en ubevidst tanke, der går gennem dit hoved.

Din tanke vil umiddelbart medføre en følelse. Dybest set ved vi ikke om det er tanken eller følelsen, der kommer først, eller om det er forskelligt fra situation til situation. Det er dog sikkert, at tanken og følelsen opstår næsten samtidigt, og at de er et produkt af hinanden.

Det, du tænker, vil påvirke dig. Behagelige tanker vil give dig positive følelser, som f.eks.glæde. Og ubehagelige eller urolige tanker vil give dig negative følelser, som f.eks. vrede eller angst.

I terapien arbejder vi med forstå dine tanker, følelser og adfærd, og dernæst med hvordan du håndterer tanker, følelser og adfærd på en bedre måde, så du kan få mere livskvalitet og livsglæde ind i dit liv. 

 

Kontakt mig venligst for yderligere information eller tidsbestilling på tlf. 30204589 eller mail sonja.subcleff@gmail.com